Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    České středohoří (Česko)
Článek
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
    Biogeomorphic effects of trees on rock-mantled slopes: searching for dynamic equilibrium
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Continental crust at mantle depths: key minerals and microstructures
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    K mineralogii Českého středohoří
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    On the effect of lava viscosity on the magnetic fabric intensity in alkaline volcanic rocks
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku
    Subsurface structure of the volcanic centre of the České Středohoří Mountains, North Bohemia, determined by geophysical surveys
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy