Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Český kras (Česko)
Článek
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Důchodcovské jeskyňářské vzpomínání
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill
    Luminescence analysis in speleology
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Průvodce expozicí "Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu" v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Radiotest-method and its application in the Bohemian Karst
    Sezónní dynamika teplot vzduchu v Kateřinské jeskyni
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Český kras
    Šedesát let Vojena Ložka
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Umělý mokřad na Stříbrném potoce
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu