Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Československo
Článek
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Epilogue
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Geologické mapování v Jemenské lidové demokratické republice
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii