Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Šementlov
Článek
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch