Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Šonov (Náchod, Broumov)
Článek
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska