Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Švihov, přehradní nádrž (Česko)
Článek
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Zemědělství a voda