Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Želivka-povodí (Česko)
Článek
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce