Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Žulová (Jeseník)
Článek
    Almandine-pyrope-grossular garnets : A method for estimating their composition using X-ray powder diffraction patterns
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Gneisses of Polish Part of the Červenohorské sedlo Belt
    Inherited landscapes of the Sudetic Foreland (SW Poland) and implications for reconstruction uplift and erosional histories of upland terrains in Central Europe
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Křišťály z žulovského masívu
    Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
    The Magnetic Fabric in the Žulová Pluton and its Tectonic Implications
    Metamorphic Zonality of the Jeseník Amphibolite Massif and its Influence on Deformation of Amphibolites during Folding
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Parallels between karst relief and granite relief case study of the Bohemian Highlands, Czech Republic
    Preliminary Data on Petrology and Evolution of Northern (Polish) Part of the Žulová Pluton
    problém série Branné - polyfázový a inverzní reologický vývoj
    The Project of Geological Mapping 1:25,000 in the Jeseníky Mts. - its Outputs and Products
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
    Subgreenschist facies metamorphism of quartzites of the eastern cover of the Žulová pluton (NE Bohemian Massif)
    Vratislavské granáty
    Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Žulová Batholith: a post-orogenic, fractionated ilmenite - allanite I-type granite.
    Žulová Batholith: A Post-Orogenic, Fractionated Ilmenite-Allanite I-Type Granite
    Žulová-Korálové jámy. Část I. Dokumentační práce (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy, ověřovací práce
    Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí