Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Austrálie
Článek
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Der Beginn der modernen Tektit-Forschung - die Initialphase zwischen 1880 und 1917
    Beryllium in Metamorphic Environments (emphasis on aluminous compositions)
    Biogeography of Early Devonian Chitinozoa : paleozoic Sequence Stratigraphy, Biostratigraphy, and Biogeography: Studies in Honor of J.Granville ("Jess") Johnson
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Brachiopoda
    Cambrian Edrioasteroids from Australia and the origin of starfishes
    Comparison of the relative comparator and k0 neutron activation analysis techniques for the determination of trace-element concentrations in pyrite
    Cosmopolitan arthropod zooplankton in the Ordovician seas
    The crystal structure of roxbyite, Cu58S32
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    Crystallographic texture of Late Triassic gastropod nacre : evidence of long-term stability of the mechanism controlling its formation
    Description and crystal structure of a new mineral - plimerite, ZnFe(3+)4(PO4)3(OH)5 - the Zn-analogue of rockbridgeite and frondelite, from Broken Hill, New South Wales, Australia
    Devonian vertebrate biochronology and global marine/non-marine correlation
    Diamanty z celého světa
    Distribution paléogéographique des mollusques bivalves durant l´Ordovicien
    Early evolution of phyllocarid arthropods: phylogeny and systematics of Cambrian-Devonian archaeostracans
    Fosílne a recentné biotopy Austrálie, ich flóra a fauna : (abstrakt přednášky)
    Fosilní savec s jedovými zuby
    General and comparative considerations of whole-rock and mineral compositions of Precambrian iron-formations and their implications
    GeoEng 2000
    Geologické zajímavosti centrální Austrálie
    Geologický div světa - Ayersova skála
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    A global vertical reference frame based on four regional vertical datums
    Gondwanská flóra : Svědectví rostlin o zaniklém kontinentu
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    Intrusion-related gold deposits associated with tungsten-tin provinces
    Intrusion-related gold systems: the present level of understanding
    Jak vznikly velké valouny zlata (nuggety)
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    Lower Devonian stromatoporoids from the northern Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina domain (Badajoz and Córdoba provinces, southern Spain)
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    A marine delta18O record for the Devonian based on biogenic apatite
    A Marrella-like arthropod from the Cambrian of Australia: A new link between "Orsten"-type and Burgess Shale assemblages
    Megareefs in Middle Devonian supergreenhouse climates
    Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku
    Národní park Hinchinbrook Island
    Nejfotografovanější pobřeží na světě
    Některé poznatky o kvartéru Austrálie a Nového Zélandu
    No. 296 - Quaternary in the Asia/Pacific region (1989-1993)
    Nomina dubia der Hippocardioidea (Mollusca; Rostroconchia)
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    O roli endogennych i ekzogennych faktorov v formirovanii masštabnych gidrotermal'nych mestoroždenij urana
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. II. Ostatní světové pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část)
    Opál
    Ordovician organic-walled microphytoplankton (acritarch) distribution: the global scenario
    Patterns of ostracod migration for the 'North Atlantic' region during the Ordovician
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    Permian Hyolithida from Australia: the last of the hyoliths?
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Phase Relations among Selenides, Sulfides, Teplurides, and Oxides: II. Applications to Selenide-Bearing Ore Deposits
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phylogenetic and biogeographic analysis of deiphonine trilobites
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Pojavlenije tektitov na Zemle
    Possible roles of organic carbon in the control and genesis of tin deposits
    Predposylki formirovanija krupnych gidrotermal'nych i ekzogenno-epigenetičeskich uranovych mestoroždenij
    Present trends and the future of zircon in geochronology: laser ablation ICPMS
    První mezinárodní paleontologický kongres v Sydney
    Přírodní tektitové glyptiky
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy
    Tasmánskou divočinou
    Tektite origin by hypervelocity asteroidal or cometary impact: Target rocks, source craters, and mechanisms
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry
    Testing Stokes-Helmert geoid model computation on a synthetic gravity field: experiences and shortcomings
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Vergleich der chemischen Zusammensetzung von Moldaviten aus Böhmen, Mähren, Cheb, Lausitz, Österreich und von anderen Tektiten
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii : mohl za to člověk?