Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Bílina (Teplice, Bílina)
Článek
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    ALP 2002 Seismic Experiment
    Až začnou kvést kytičky-
    Bílina - open-cast mine
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Evidence of plant-arthropod interactions from the Lower Miocene of the Bílina Mine in northern Bohemia (Czech Republic)
    Fossil fruits of Reevesia (Malvaceae, subfam. Helicteroideae) and associated plant organs (seeds, foliage) from the Lower Miocene of North Bohemia (Czech Republic)
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    The Integrated Plant Record vegetation analysis of Early Miocene assemblages from the Most Basin (Czech Republic)
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene)
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    The potential of fossil angiosperm wood to reconstruct the palaeoclimate in the Tertiary of Central Europe (Czech Republic, Germany)
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Raman spectroscopy as a tool for the non-destructive identification of organic minerals in the geological record
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Revision of Potamogeton fossils from the Most Basin and their palaeoecological significance (Early Miocene, Czech Republic)
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Výskyty barytu na Teplicku
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv