Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Benátky nad Jizerou
Článek
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou (13-11 Benátky nad Jizerou)
    Poznámky k možné poloze hranice mezi spodním a středním turonem ve dvou vrtech na Mělnicku (13-11 Benátky n.Jizerou)
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
    Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jizerou)