Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Blšanka-povodí
Článek
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka