Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Bohumín (Karviná, Bohumín)
Článek
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Preliminary results of the new magnetic survey carried out in the NE of the Czech Republic
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi