Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Bor
Článek
    C and O isotopic composition of carbonates and S isotopic composition of sulfides from West Bohemian uranium deposits
    Geochemie der Granitoide des Bor Massivs
    Geology and petrography of the Bor massif
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Subsurface distribution and tectonic setting of the late-Variscan granites in the northwestern Bohemian Massif