Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Borovnice (Žďár nad Sázavou)
Článek
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)