Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Borský Svätý Jur (Slovensko)
Článek
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky