Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Bouzov (Olomouc)
Článek
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova (24-21 Jevíčko)