Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Brník (Kolín)
Článek
    Isotope reconstruction of plant palaeoecology. Case study of Cenomanian floras from Bohemia
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999
    Palaeotopography and Base-Level Change as Controls on Fluvial Architecture: Horoušany-Brní Palaeovalley Evolution (Cenomanian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Representatives of the genus Nilsonia Brongniart from the Cenomanian of the Bohemian Massif (Czech Republic, Central Europe)
    Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve