Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Brno-oblast (Česko)
Článek
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    The correlation of granitoids of Brno Massif by results of chemic-geochemical researches
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Medovec ze Stránské skály u Brna
    Spinelidy v brněnském masivu
    Stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu