Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Brzkov (Jihlava, Jihlava)
Článek
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině