Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Byňov (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
Článek
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Peridotite Xenoliths from the České Středohoří Mts.: Contribution to Petrology of the Lithospheric Mantle beneath Northern Part of the Bohemian Massif