Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Chráněná krajinná oblast Český kras (Česko)
Článek
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie