Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví (Česko)
Článek
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví