Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Děčín
Článek
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Děčínské termální pole a lázně Sv. Josefa
    Dolování uhlí na vrchu Chlum v Děčíně (část Marjanín)
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    Kaolinite and its influence on the physical and mechanical properties of Cretaceous sandstones used as building and decorative stones
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Optimization of monitoring of rock slopes for prediction of catastrophic displacements
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Regionální členění reliéfu Děčínska
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Slope Monitoring Applied to Rock Fall Management in NW Bohemia
    Some experience with safety oriented rockslope monitoring
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín
    Trends of water quality of the Elbe River
    Vegetační poměry kaňonu Labe mezi Děčínem a Hřenskem
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy