Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Dětmarovice
Článek
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů