Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Dehtáře (Pelhřimov, Pelhřimov)
Článek
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup