Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Dobkovice (Děčín)
Článek
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Rhyolites from the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts.: Xenoliths or Dyke Differentiates?
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Roztoky Intrusive Centre in the České Středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín