Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Dolní Rožínka
Článek
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Selenidy z uranových ložisek Českomoravské vysočiny