Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Dolní Rožínka (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
Článek
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
    GEOCHIM Courses celebrate their 30th Anniversary: 1975-2005
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005