Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Dukovany (Třebíč)
Článek
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Přírůstky sbírky tektitů Západomoravského muzea v Třebíči v letech 1991-1996