Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Fryštát
Článek
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu