Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Gabčíkovo
Článek
    Nestabilita dunajských náplavov a ohrozenie objektov vodného diela Gabčíkovo
    Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo