Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Hamr
Článek
    Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and corrosion
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Radon and tectonics in Stráž block (Northern Bohemia, uranium mining district Hamr na Jezeře)
    Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
    Zirkoniové minerály v trachytických horninách Lužických hor
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu