Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Havlíčkův Brod
Článek
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Identification of rocks of leptite formation in Western Moravia
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod (23-21 Havlíčkův Brod)
    Valouny oftalmitu ze štěrků Sázavy v Havlíčkově Brodě
    Výběr vhodných lokalit pro výstavbu mrazírenských skladů
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu