Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Hevlín (Znojmo)
Článek
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Paleoecological and biostratigraphic evaluation of foraminiferal fauna in southern part of the Carpathian Foredeep (Karpatian, Czech Republic)
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů