Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Hodonín
Článek
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    An integrated stratigraphy of the Pannonian (Late Miocene) in the Vienna Basin
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
    Linka pro likvidaci odpadních výplachů a kalů utrácením v cihelnách - příspěvek pro ekologii
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    Neogene Tectonics and Paleostress Changes in the Czechoslovakian Part of the Vienna Basin
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Sedimente des Wiener Beckens und seiner alpinen und subalpinen Unterlagerung
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
    Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)