Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Hornomoravský úval (Česko)
Článek
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
    Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě