Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Hostýnské vrchy (Česko)
Článek
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Svahové pohyby v Rusavské hornatině
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny