Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Hostěrádky
Článek
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Nové nálezy měkkýšů v nesvačilském souvrství (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)