Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Hrubý Jeseník
Článek
    Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku (14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
    Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts.
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Kvarcitové skalní výchozy v Jeseníkách
    Late orogenic structural control on the regional geometry of basement massifs : an example from the Jeseník Mountains, Czech Republic
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Metamorphic Zonality of the Jeseník Amphibolite Massif and its Influence on Deformation of Amphibolites during Folding
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    A new genus of terebratulid brachiopod from the Siegenian of the Rheinisches Schiefergebirge
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hrubý Jeseník Mts
    Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
    Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Stavba Hrubého Jeseníku v představách profesora R. Kettnera a jeho následovníků
    Structural and Metamorphic Evolution of the Southern Termination of the Desná Dome in the Silesian Domain
    Structural Evolution and Metamorphic Zoning of the Jeseník Amphibolite Massif
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    Variscan deformations of the basement and of its Devonian cover - the case of the Oskava block (Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Variscan internal/external tectonics in N Moravia 2. Crystalline nappes of the Hrubý Jeseník Mts.
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Zlato trošku jinak