Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Humpolec (Pelhřimov, Humpolec)
Článek
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic)
    Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)