Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Jeseník
Článek
    3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Pre-variscan, Variscan and Early Alpine thermo-tectonic history of the north-eastern Bohemian Massif: An 40Ar/39Ar study
    The Project of Geological Mapping 1:25,000 in the Jeseníky Mts. - its Outputs and Products
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Pumpellyite-actinolite facies quartzites from the eastern cover of the Žulová pluton (NE Bohemian Massif)
    Výsledky geologického mapování na listu 14-224 Jeseník (14-22 Jeseník)
    Za zlatem na Zlatý chlum