Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Jesenec (Prostějov)
Článek
    Calciturbidite Record of Variscan Orogenic Polarity in Moravia - Relative Highstands and Lowstands as Indicators of Crustal Extension and Compression, Respectively
    Paleomagnetism of M.Devonian to E.Carboniferous sediments from the Drahany Upland, Moravian Zone, Bohemian Massif
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
    Thinning and fining-upward megasequences in Middle Devonian carbonate slope deposits, Moravia, Czech Republic