Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Jezeří
Článek
    Acidification of two small basins in the Krušné hory Mts.
    Atmospheric Deposition in the Krušné hory Mts. Preliminary Results of Throughfall Measurements
    Atmospheric deposition into small drainage basins studied by Geological Survey
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia
    Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeinträchtigung durch Rohstoffabbau
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka
    Movement and transportation of 35S-labelled sulphate in the soil of a heavily polluted site in the Northern Czech Republic
    Organic carbon in small watersheds of the Bohemian Massif
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Recent rock mass movements investigated in the territories of Bulgaria and Czechoslovakia
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách