Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Jihlava
Článek
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    Die Bergstadt Jihlava/Iglau im 13. Jahrhundert - Stadt und Bergwewrke - Bürger und Bergleute
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    The CL Study of Feldspars from Durbachites - Genetic Implication
    Comparison of mediaeval and recent vegetation in Jihlava, Moravia
    Comparison of medieval and recent vegetation in Jihlava (Moravia)
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Emplacement of Syenite Intrusion into Transtensional Pull-Apart Domain: Structural Evidences and Magnetic Fabric of the Jihlava Pluton, Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Fertile leucogranites and aplites of the Jihlava pegmatite field, western Moravia, Czechoslovakia
    Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Geochemical Comparison of the Subvolcanic Appinite Suite of the British Caledonides and the Durbachite Suite of the Central European Hercynides: Evidence for Associated Shoshonitic and Granitic Magmatism
    Geophysikalische Methoden in mittelalterlicher Archaeologie
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Jihlavský rudní obvod
    Joints in granite plutons as indicator of crustal conditions
    K-rich Magmatism in the Moldanubian Unit, Bohemian Massif - a Complex Story Featuring Variably Enriched Lithospheric Mantle Melts and their Interaction with the Crust
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    The relation Between K-Feldspar and Plagioclasse Observed Using CL
    Relationship of Emplacement of the Jihlava Pluton to the Structural Evolution and Tectonics of the Eastern Part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy
    Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie
    Závěr jihlavského dolování
    Zircon typology, geochronology and whole rock Sr-Nd isotope systematics of the Mecsek Mountain granitoids in the Tisia Terrane (Hungary)