Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Křtiny (Blansko)
Článek
    Aragonit v československých jeskyních
    Discrimination between facies and global controls in isotope composition of carbonates: carbon and oxygen isotopes at the Devonian reef margin in Moravia (HV-105 Křtiny borehole)
    Engeneering-geological Problems in the Moravian Karst, Czech Republic
    Geophysikalische Methoden in mittelalterlicher Archaeologie
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
    Paleontologické nálezy
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone