Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Kamenec
Článek
    Anomalous Black Shales in Northwestern part of Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Contribution to the fluid evolution in the Barrandian Upper Proterozoic
    Isotopic composition of lead in Proterozoic anoxic metasedimentary and volcanic rocks from the Bohemian Massif (Czech Republic) with metallogenetic implications
    Kamenec - významná geologická a geomorfologická lokalita v Orlických Horách
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Organic matter and the concentration of metals in Precambrian stratiform deposits of the Bohemian Massif
    Revision of the geological maps of crystalline basement in the northern part of the Český les Mts., in 1992
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study