Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Kasejovice
Článek
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu