Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Katovice
Článek
    Grafitonosné struktury v jižních Čechách
    Příspěvek k tektonice katovického výběžku moldanubika v sz. okolí Strakonic
    Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží hora u Katovic