Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Kosov
Článek
    The 'Cephalopod Limestone' of the Prague Basin (Silurian, Czech Republic)
    Comments to Upper Wenlock zonal subdivisions in the Silurian of Central Bohemia
    Javorian Stage and Bítovian Stage - a Proposal for the Prídolí Series Subdivisions (Silurian, Prague Basin, Bohemia)
    Kosovian inarticulate brachiopods and their ancestors (Late Ordovician, Prague Basin)
    New data on the distribution of brachiopods in the Motol and lowest Kopanina Formations (Wenlock, lower Ludlow, Prague Basin, Bohemia)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Transient electromagnetic sounding